gon 408 番号

gon 408 番号

新、陈、黄、白总谓之粱,通名曰稷。内容:辛热,无毒。

发明桔梗上升清肺气,利咽喉,为肺部引经,又能开发皮腠,故与羌、独、柴胡、、苏辈同为解表药。但宜用紫李根,则入厥阴血分。

 元阳不足,冷气潜伏不得归元者宜之,小肠奔豚偏坠及小腹有形如卵,上下走痛不可忍者,用胡芦巴丸。 发明鬼臼辛温,以毒攻毒之猛药,《本经》杀鬼疰虫毒,辟恶逐邪,宁无顾名思实之意。

 发明贝母乃手太阴肺经气分药,兼入手少阴心经。昔人以柴胡去热不及黄芩,盖柴胡专主少阳往来寒热,少阳为枢,非柴胡不能宣通中外。

芳香之气助脾醒胃,故能止呕逆,开胃进食。一名虻风,言采其虻,善解心胸郁结之气,故诗人以此寓焉。

其乌头之尖为末,茶清服半钱吐癫痫风痰,取其锐气从下焦直达病所,借茶清涌之而出也。 内容:《本经》名地髓,又名,音户甘苦寒,无毒。

Leave a Reply